top of page

Utstillingsklasser og titler

FIFes Utstillingsklasser:

 

Klasser for fertile katter: 9, 7, 5, 3 og 1. Åpen klasse tildeles sertifikatene CAC, CACIB, CAGCIB og CACS.

Klasser for kastrerte katter: 10, 8, 6, 4 og 2, og får da tildelt sertifikatene CAP, CAPIB, CAGIPB og CAPS.

 

Klasse 12 - ungdyr: Kastrerte eller fertile katter fra 4 - 7 måneder.

Klasse 11 - junior: Kastrerte eller fertile katter fra 7 - 10 måneder.

Klasse 10 og 9: Titlene Premier (kastratklassen) og Champion. Oppnås ved å få tildelt 3 certifikat CAP/CAC, fra 3 ulike dommere fra 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFe-utstillinger.

Klasse 8 og 7: Titlene Internasjonal Premier eller Internasjonal Champion. Oppnås ved å få tildelt 3 certifikat CAPIB/CACIB av 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 3 internasjonale FIFe-utstillinger. Maksimum 2 CAPIB/CACIB kan vinnes i ett land.

Klasse 6 og 5: Titlene Grand Internasjonal Premier eller Grand Internasjonal Champion. Oppnås ved å få tildelt enten; 6 CAGPIB/CAGCIB av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land. Maksimum 4 CAGPIB/CAGCIB kan vinnes i ett land. Eller; 8 CAGPIB/CAGCIB av 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. Maksimum 7 CAGPIB/CAGCIB kan vinnes i samme land.

Klasse 4 og 3: Titlene Supreme Premier eller Supreme Champion. Oppmås ved å få tildelt enten; 9 CAPS/CACS av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land. Maksimum 7 CAPS/CACS kan vinnes i samme land. Eller; 11 CAPS/CACS av 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. Maksimum 10 CAPS/CACS kan vinnes i samme land.

Klasse 2 og 1: Supreme Premier eller Supreme Champion. Katten har her oppnådd den høyeste tittelen en katt i sin kastrat eller åpen klasse kan oppnå. De konkurerer da ikke om flere sertifikat. Her får katten tildelt Hederspris (HP) (= Price og Honnor/HP). Katter i klasse 1 og 2 rangeres ikke.

Andre titler:

Scandinavian Winner (SW) - Tildeles katter som blir BIS eller BOX på Skandinavisk Vinnershow (Scandinavian Winner Show)

World Winner (WW) - Tildeles katter som blir BIS eller BOX på Verdensutstilling (World Show)

Junior Winner (JW) - Tildeles katter som har blitt Best in Show i klassene 11 og 12 minst fem -5- ganger

Distinguished Merit (DM) - Hunnkatter: Minst 5 avkom som har oppnådd tittelen IC/IP. Hannkatter: Minst 10 avkom som har oppnådd tittelen IC/IP

Distinguished Show Merit (DSM) - Tildeles katter som har oppnådd tittelen Best in Show / Best of Opposite Sex minst ti -10- ganger. Kortest mulig kvalifiseringsperiode er på to år og en dag mellom første og tiende BIS/BOX-tittel.

Distinguished Variety Merit (DVM) - Tildeles katter som har oppnådd tittelen Best in Variety (BIV) minst ti -10- ganger. Kortest mulig kvalifiseringsperiode er på to år og en dag mellom første og tiende BIV.

Kilder: https://www.rasekatter.no/utstilling/titler.php

bottom of page